Գևորգ Դևրիկյանի ստեղծագործությունը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Ա.Ա.Ավանեսյանի կարծիքը
Ա.Ա.Ավանեսյան (879.11 KB)
Ընդդիմախոս Պ.Հ.Դեմիրճյանի կարծիքը
Պ.Հ.Դեմիրճյան (1.17 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (1.15 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Երկանյան (319.39 KB)