Նոր երկչափ անցումային մետաղի քալկոգենիդների հաշվարկային որոնումը և դրանց հատկությունների ուսումնասիրումը կիսահաղորդչային սարքերում կիրառության համար

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Ա.04.10
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (328.68 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Պետրոսյանի կարծիքը
Ս.Պետրոսյան (314.81 KB)
Ընդդիմախոս Դ.Հայրապետյանի կարծիքը
Դ.Հայրապետյան (231.36 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ.Աղամալյան (1.82 MB)