Բուսական ծագման միացությունների հակավիրուսային ակտիվությունը խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի վիրուսի դեմ in Vitro

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն
Գ.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա.Սեդրակյանի կարծիքը
Ա.Սեդրակյան (178.07 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (417.79 KB)
Ընդդիմախոս Տ.Դավթյանի կարծիքը
Տ.Դավթյան (359.37 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Է.Արաբյան (1.25 MB)