ХГС մակնիշի պողպատից ձուլված գնդերի մխման տեխնոլոգիայի մշակումը և կառուցվածքագոյացման գործընթացի հետազոտումը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Նյութագիտություն
Ե.16.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Հ.Պետրոսյանի կարծիքը
Հ.Պետրոսյան (431.61 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Գասպարյանի կարծիքը
Ա.Գասպարյան (330.02 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ.Պապոյան (1.54 MB)