Հայաստանի «Սթարթափ էկոհամակարգ»-ի զարգացումը՝ որպես տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների ոլորտում ներդրումների ներգրավման միջոց

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ս.Վ.Խաչիկյանի կարծիքը
Ս.Վ.Խաչիկյան (1.58 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ (1.67 MB)
Ընդդիմախոս Ա.Խ.Մարկոսյանի կարծիքը
Ա.Խ.Մարկոսյան (1.48 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Վ.Թումանյան (920.63 KB)