Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 13Ա/Կ հրամանը

Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական խորհրդի 29.04.2022թ. հ. 7 որոշումը.

1. Էմիլյա Ռադիկի Թադևոսյանին - մանկավարժություն

2. Արմինե Հրաչիկի Դալլաքյանին - մանկավարժություն

3. Բելլա Նորիկի Այունցին - մանկավարժություն

4. Նաիրա Հրանտի Մարտիրոսյանին - մանկավարժություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանի գիտական խորհրդի 25.04.2022թ. հ. 10 որոշումը.

1. Լուսյա Կարապետի Մուրադյանին - մանկավարժություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Files