Հայելային և ֆրենելային համակցված խտարարներով արևին հետևող ֆոտովոլտային սարքի մշակումը և հետազոտումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներով էներգետիկ կայանքներ
Ե.14.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ (169.5 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Հովհաննիսյանի կարծիքը
Հ.Հովհաննիսյան (215.19 KB)
Ընդդիմախոս Ռ.Վարդանյանի կարծիքը
Ռ.Վարդանյան (169.55 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Դռնոյան (469.68 KB)