Հայկական ԱԷԿ-ում ռիսկ-տեղեկացված ստուգումների երթուղիների կազմման մեթոդի մշակումը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Միջուկային էներգետիկ կայանքներ
Ե.14.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Հայկական ատոմային էլեկտրակայան «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Շ.Պողոսյանի կարծիքը
Շ.Պողոսյան (270.42 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Հարությունյանի կարծիքը
Վ.Հարությունյան (213.11 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայկական ատոմային էլեկտրակայան «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ (209.14 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Խաչատրյան (1.54 MB)