Ռեգուլյար հիպոէլիպտիկ հավասարումներ մուլտիանիզոտրոպ սոբոլևյան տարածություններում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա
Ա.01.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Հարավային դաշնային համալսարան (Դոնի Ռոստով, ՌԴ)
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Լ.Տեփոյանի կարծիքը
Լ.Տեփոյան (205.62 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Դեմիդենկոի կարծիքը
Գ.Դեմիդենկո (332.87 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Մկրտչյան (Պետրոսյան) (513.88 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հարավային դաշնային համալսարան (Դոնի Ռոստով, ՌԴ) (283.06 KB)