12 մատնյա աղու թափածակված խոցերի վիրահատական բուժման բարելավումը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Վիրաբուժություն
ԺԴ.00.15
Առաջատար կազմակերպություն
«Էրեբունի» բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ատենախոսության սեղմագիրը
Արեգ Պետրոսյան (654.95 KB)