Սահմանափակ ուռուցիկ մարմինների վերականգնումը տոմոգրաֆիկ եղանակով

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն
Ա.01.05
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված