Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության ոլորտում թվային տեխնոլոգիաների կիրառման հիմնահարցերը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2023

Կրկնական քննարկում
Վերադարձ խորհուրդ

2022

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (367.61 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ա.Ասրյանի կարծիքը
Ա.Ասրյան (317.74 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Ս. Մելքումյանի կարծիքը
Մ. Մելքումյան (230.42 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ․Ղազարյան (752.19 KB)