Զարկերակային բարոռեցեպտորային ռեֆլեքսը որպես վեգետատրոպ դեղերի ազդեցության թիրախ և մաթեմատիկական մոդելավորման օբյեկտ

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Գ.00.09
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (1.36 MB)
Ընդդիմախոս Ջ.Սարգսյանի կարծիքը
Ջ.Սարգսյան (502.24 KB)
Ընդդիմախոս Է. Ավետիսյանի կարծիքը
Է. Ավետիսյան (596.53 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ.Շիրինյան (1001.38 KB)