Ֆրանսիայի քաղաքականությունը աֆրիկյան նախկին գաղութներում 1961-1991թթ.

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Միջազգային հարաբերություններ
ԻԳ.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա. Ալեքսանյանի կարծիքը
Ա. Ալեքսանյան (918.43 KB)
Ընդդիմախոս Մ. Սողոմոնյանի կարծիքը
Մ. Սողոմոնյան (1.79 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (1.77 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ժաննա Հարությունյան (396.16 KB)