Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի երկրաջերմային աղբյուրների մանրէների բազմազանությունը, կենսաբանական առանձնահատկություններն ու կենսատեխնոլոգիական ներուժը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա
Գ.00.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Հ.Հովհաննիսյանի կարծիքը
Հ.Հովհաննիսյան (226.77 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ (556.57 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Անտրանիկյանի կարծիքը
Գ.Անտրանիկյան (127.16 KB)
Ընդդիմախոս Կ. Թռչունյանի կարծիքը
Կ. Թռչունյան (309.49 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Փանոսյան (1.49 MB)