Մետաղապատված ալմաստային հատիկներով կոմպոզիցիոն նյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը տաք մամլմամբ

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Նյութագիտություն
Ե.16.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Հ.Մկրտչյանի կարծիքը
Հ.Մկրտչյան (446.22 KB)
Ընդդիմախոս Ն.Մելիքսեթյանի կարծիքը
Ն.Մելիքսեթյան (563.06 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Խ.Պողոսյան (956.1 KB)