Հայաստանի և Անգլիայի բարձրագույն կրթության համակարգերի կառավարման համեմատական վերլուծություն

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Լ.Հ. Ղուկասյանի կարծիքը
Լ. Ղուկասյան (772.84 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Հ.Պետրոսյանի կարծիքը
Հ. Պետրոսյան (992.82 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա. Աբրահամյան (933.89 KB)