Հայաստանի և Անգլիայի բարձրագույն կրթության համակարգերի կառավարման համեմատական վերլուծություն

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Հ.Հ.Պետրոսյանի կարծիքը
Հ. Պետրոսյան (992.82 KB)
Ընդդիմախոս Լ.Հ. Ղուկասյանի կարծիքը
Լ. Ղուկասյան (772.84 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա. Աբրահամյան (933.89 KB)