21-րդ դարի ամերիկյան մամուլում պաշտոնական և ոչ պաշտոնական հարցազրույցների լեզվագործաբանական առանձնահատկությունները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Մերժում խորհրդում
Ընդդիմախոս Գ.Ռ.Գասպարյանի կարծիքը
Գ. Գասպարյան (1.86 MB)
Ընդդիմախոս Կ.Ա.Վելյանի կարծիքը
Կ.Ա.Վելյան (761.01 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Վ. Հակոբյան (375.81 KB)