21-րդ դարի ամերիկյան մամուլում պաշտոնական և ոչ պաշտոնական հարցազրույցների լեզվագործաբանական առանձնահատկությունները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Կ.Ա.Վելյանի կարծիքը
Կ.Ա.Վելյան (761.01 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Ռ.Գասպարյանի կարծիքը
Գ. Գասպարյան (1.86 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Վ. Հակոբյան (375.81 KB)