Ականաճանճերի (Diptera, Agromyzidae) ֆաունան և էկոլոգիան Արցախի Հանրապետությունում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.08
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Լ.Միրումյանի կարծիքը
Լ.Միրումյան (265.48 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Հայրապետյանի կարծիքը
Վ.Հայրապետյան (185.22 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Գրիգորյան (727.12 KB)