Ականաճանճերի (Diptera, Agromyzidae) ֆաունան և էկոլոգիան Արցախի Հանրապետությունում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.08
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Լ.Միրումյանի կարծիքը
Լ.Միրումյան (265.48 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Հայրապետյանի կարծիքը
Վ.Հայրապետյան (185.22 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Գրիգորյան (727.12 KB)