Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 18Ա/Կ հրամանը

Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի գիտական խորհրդի 19.08.2022թ. հ. 4 որոշումը.

1. Արման Ալեքսանդրի Ավետյանին - տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Գորիսի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 31.08.2022թ. հ. 6 որոշումը.

1. Անուշ Վոլոդյայի Դավթյանին - մաթեմատիկա մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Եվրոպական համալսարանի գիտական խորհրդի 29.08.2022թ. հ. 38 որոշումը.

1. Կարինե Նորիկի Սարգսյանին - տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի գիտական խորհրդի 13.09.2022թ. հ. 8 որոշումը.

1. Գարիկ Մարտինի Խուդոյանին - իրավագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Եվրասիա միջազգային համալսարանի գիտական խորհրդի 16.09.2022թ. հ. 2 որոշումը.

1. Արամ ժորիկի Այվազյանին - իրավագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Files