Հրազդան հիդրոէկոհամակարգի էկոլոգամանրէաբանական բնութագիրը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.08
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Կ.Ղազարյանի կարծիքը
Կ.Ղազարյան (268.4 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Ճենտերեճյանի կարծիքը
Կ.Ճենտերեճյան (148.27 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Կոբելյան (754.74 KB)