Մեդիա դիսկուրսի համակցված քննություն /անգլերեն քաղաքական խոսքի փաստական նյութի հիման վրա/

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Լ.Ա.Հարությունյանի կարծիքը
Լ.Հարությունյան (193.14 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (362.92 KB)
Ընդդիմախոս Ք.Մ. Հարությունյանի կարծիքը
Ք. Հարությունյան (152.71 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ. Հարությունյան (766.39 KB)