Մեդիա դիսկուրսի համակցված քննություն /անգլերեն քաղաքական խոսքի փաստական նյութի հիման վրա/

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (362.92 KB)
Ընդդիմախոս Լ.Ա.Հարությունյանի կարծիքը
Լ.Հարությունյան (193.14 KB)
Ընդդիմախոս Ք.Մ. Հարությունյանի կարծիքը
Ք. Հարությունյան (152.71 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ. Հարությունյան (766.39 KB)