Հագուստը որպես նշանային համակարգ հայ և բրիտանական լեզվամշակույթներում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն
Ժ.02.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Գ.Ռ.Հովհաննիսյանի կարծիքը
Գ.Հովհաննիսյան (195.22 KB)
Ընդդիմախոս Ք.Մ. Հարությունյանի կարծիքը
Ք. Հարությունյան (1.07 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (284.87 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ. Մուսեյան (1.63 MB)