β-արոիլվինիլտրիֆենիլֆոսֆոնիում և -պիրիդինիումբրոմիդների փոխազդեցությունը բինուկլեոֆիլների հետ

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Օրգանական քիմիա
Բ.00.03
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Վ.Հովսեփյանի կարծիքը
Վ.Հովսեփյան (291.78 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Սարգսյանի կարծիքը
Մ.Սարգսյան (406.43 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Կիրառական քիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ «Արիակ» (354.31 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Զ.Հովակիմյան (649.18 KB)