Տարբեր մակարդակների տրանսպորտային հանգույցների ազդեցության հետազոտումը ուղղված Երևան քաղաքում խճողումային իրավիճակների նվազեցմանը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում
Ե.23.03
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Ս.Ներսիսյանի կարծիքը
Ս.Ներսիսյան (228 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (250.72 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Երիցյանի կարծիքը
Գ.Երիցյան (207.73 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Հարությունյան (1.85 MB)