Թրումեն Կապոտեի ոչ ֆիկցիոնալ ստեղծագործությունների ժանրային ինքնատիպությունը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Արտասահմանյան գրականություն
Ժ.01.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Ն.Մ.Խաչատրյանի կարծիքը
Ն.Մ.Խաչատրյան (1.45 MB)
Ընդդիմախոս Ն.Կ.Գոնչար-Խանջյանի կարծիքը
Ն.Կ.Գոնչար-Խանջյան (1.24 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն. Մկրտչյան (93.55 KB)