Հայաստանի գործոնը ռուս-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում 1991-2015թթ.

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Համաշխարհային պատմություն
Է.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (1.22 MB)
Ընդդիմախոս Դ.Ս.Ափինյանի կարծիքը
Դ.Ս.Ափինյան (1.21 MB)
Ընդդիմախոս Ռ.Հ.Մելքոնյանի կարծիքը
Ռ.Հ.Մելքոնյան (1.32 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ. Սաքոյան (517.83 KB)