Դոկտորի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 23Ա-վ2 հրամանը