Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 22Ա/Կ հրամանը