ՀՀ արտաքին ռազմական քաղաքականությունն անվտանգության ապահովման համատեքստում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ
ԻԳ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (1.45 MB)
Ընդդիմախոս Գ.Մ.Քեռյանի կարծիքը
Գ.Քեռյան (1018.36 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Է. Մարտիրոսյան կարծիքը
Վ. Մարտիրոսյան (1.01 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա. Մնացականյան (325.68 KB)