Ընտրությունների ինստիտուտի կայացման առանձնահատկությունները ժողովրդավարացման գործընթացներում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ
ԻԳ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (945.6 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ս. Ալեքսանյանի կարծիքը
Ա.Ալեքսանյան (612.21 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Մ. Ղազարյանի կարծիքը
Ա. Ղազարյան (858.09 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ. Մուղնեցյան (198.89 KB)