Պատժամիջոցների դերը գլոբալ և տարածաշրջանային քաղաքական գործընթացներում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ
ԻԳ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (1.28 MB)
Ընդդիմախոս Ն.Ա. Ներսիսյանի կարծիքը
Ն. Ներսիսյան (973.72 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ա. Մարգարովի կարծիքը
Ա. Մարգարով (928.68 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Պետրոսյան (237.83 KB)