Դոկտորի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 1Ա-վ2 հրամանը

1. ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնում գործող ԲՈԿ-ի 010 Քիմիայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Նինա Գառնիկի Հոբոսյանին քիմիական գիտությունների դոկտորի (Բ.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2. ՀՀ ԳԱԱ <<Հայկենսատեխնոլոգիա>> ԳԱԿ-ում գործող ԲՈԿ-ի 018 Կենսատեխնոլոգիայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հովիկ Հարությունի Փանոսյանին կենսաբանական գիտությունների դոկտորի (Գ.00.07 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

Files