Ֆրուկտոզով հրահրված նյութափոխանակության խանգարումների և հակախոլինէսթերազային ակտիվությամբ բուսական միջոցներով պրոտեկցիայի նեյրոնային և անոթային ցուցանիշները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Գ.00.09
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Վ.Սարգսյանի կարծիքը
Վ.Սարգսյան (173.96 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ոսկանյանի կարծիքը
Ա.Ոսկանյան (224.11 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Լ.Սուքիասյան (424.21 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Սուքիասյան (1.06 MB)