Պանթիւրքիզմը և Իրանը /պատմություն, գաղափարախոսություն, քաղաքականություն/

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Համաշխարհային պատմություն
Է.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2023

Ընդդիմախոս Ռ.Ա. Սաֆրաստյանի կարծիքը
Ռ.Ա. Սաֆրաստյան (162.03 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ց. Մարուքյան կարծիքը
Ա. Մարուքյան (1.04 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս. Մկրտչեան (585.67 KB)