Քվանտային հաշվարկների համար ուղղագիծ կապված գլանային քվանտային կետերի հատկությունների հետազոտումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Ա.04.10
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Կ.Ահարոնյանի կարծիքը
Կ.Ահարոնյան (1.45 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ (215.76 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Բասկուտասի կարծիքը
Ս.Բասկուտաս (214.95 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Սարգսյան (995.09 KB)