Եղիշե Չարենցը և 20-րդ դարասկզբի համաշխարհային գրական զարգացումները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Հետաձգված
Ավարտված

2023

Ընդդիմախոս Ա.Ա.Ավանեսյանի կարծիքը
Ա.Ա.Ավանեսյան (1.5 MB)
Ընդդիմախոս Հ.Գ. Մուսայելյանի կարծիքը
Հ.Գ. Մուսայելյան (734.81 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Սուքիասյան (651.3 KB)