Իրավունքի ինքնապաշտպանությունը քաղաքացիական իրավունքում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մասնավոր իրավունք
ԺԲ.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
ՀՀ Արդարադատության ակադեմիա
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա․Մ․Հայկյանցի կարծիքը
Ա․Մ․Հայկյանց (1.08 MB)
Ընդդիմախոս Ա․Ա․Թավադյանի կարծիքը
Ա․Ա․Թավադյան (1.77 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ Արդարադատության ակադեմիա (1.44 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա. Մկրտչյան (430.55 KB)