Պետության տնտեսական ինքնիշխանության կառավարչական հիմնախնդիրները /ՀՀ նյութերով/

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2023

Ընդդիմախոս Ս.Ա. Ասատրյանցի կարծիքը
Ս.Ա. Ասատրյանց (1.21 MB)
Ընդդիմախոս Ս.Ա. Դավոյանի կարծիքը
Ս.Ա. Դավոյան (1.08 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ (1.47 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Գևորգյան (1.05 MB)