Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 6Ա/Կ հրամանը

Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական խորհրդի 17.02.2023թ. հ. 6 որոշումը.

1. Նարինե Ռուբիկի Մարկոսյանին - մանկավարժություն

2. Արմինե Աշոտի Հակոբյանին - արվեստագիտություն

3. Մարի Հարությունի Քելոյանին - հոգեբանություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Հայ-Ռուսական համալսարանի գիտական խորհրդի 20.01.2023թ. հ. 1 որոշումը.

1. Նորայր Արմենի Դունամալյանին - քաղաքագիտություն

2. Նաիրա Յուրիկի Զոհրաբյանին - իրավագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Files