Դոկտորի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 6Ա-վ2 հրամանը

1. Երևանի պետական բժշկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 028 Թերապիայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Մարգարիտա Վրեժի Սարգսյանին բժշկական գիտությունների դոկտորի (ԺԴ.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2. Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 063 Իրավագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Աշոտ Սերյոժայի Հայրապետյանին իրավաբանական գիտությունների դոկտորի (ԺԲ.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

Files