Բանաստեղծական կայուն ձևերը 20-րդ դարի հայ պոեզիայում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Գրականության տեսություն
Ժ.01.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2023

Ընդդիմախոս Կ.Մ. Ասատրյանի կարծիքը
Կ.Մ. Ասատրյան (417.01 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Ա. Էդոյանի կարծիքը
Հ.Ա. Էդոյան (406.02 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Սարոյան (773.27 KB)