B, C հեպատիտների և ՄԻԱՎ-վարակի դեպքում բերանի խոռոչի կլինիկաձևաբանական առանձնահատկությունները, իմունային և մանրէաբանական տեղաշարժերը և համալիր բուժման արդյունավետության գնահատումը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Ստոմատոլոգիա
ԺԴ.00.12
Առաջատար կազմակերպություն
ՊԲԲԿՀ «Ակադեմիկոս Ի.Պ.Պավլովի անվ. Առաջին ՍՊբՊԲՀ» ՌԴ ԱՆ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Վ.Կիրակոսյանի կարծիքը
Վ.Կիրակոսյան (416.83 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Հակոբյանի կարծիքը
Գ.Հակոբյան (342.46 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Գրիգորևի կարծիքը
Ս.Գրիգորև (155.7 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՊԲԲԿՀ «Ակադեմիկոս Ի.Պ.Պավլովի անվ. Առաջին ՍՊբՊԲՀ» ՌԴ ԱՆ (517.22 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Վ.Ազատյան (713.79 KB)