Սոցիալական կարծրատիպերի և անձնային աճի համահարաբերակցությունը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Սոցիալական հոգեբանություն
ԺԹ.00.03
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2023

Ընդդիմախոս Գ.Ս. Հարությունյանի կարծիքը
Գ.Ս. Հարությունյան (662.33 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Ա. Սեդրակյանի կարծիքը
Ս.Ա. Սեդրակյան (893.34 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Նազարյան (975.48 KB)