Արդյունաբերական ձեռնարկությունների ֆինանսական ռազմավարության ձևավորման հիմնախնդիրները /ԳԱ, «Թայֆուն» սարքաշինական ձեռնարկության օրինակով/

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2023

Ընդդիմախոս Մ.Ս. Մելքումյանի կարծիքը
Մ.Ս. Մելքումյան (1.9 MB)
Ընդդիմախոս Կ.Վ. Ներսեսյանի կարծիքը
Կ.Վ. Ներսեսյան (1.04 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (1.7 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ.Ռ. Մարգարյան (1.13 MB)