Դրամավարկային քաղաքականության ազդեցությունը տնտեսության զարգացման վրա /ՀՀ օրինակով/

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2023

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (746.78 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Գ. Մնացականյանի կարծիքը
Հ.Գ. Մնացականյան (301.86 KB)
Ընդդիմախոս Լ.Վ. Բարխուդարյանի կարծիքը
Լ.Վ. Բարխուդարյան (272.43 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Վարժապետյան (500.76 KB)
Մերժում խորհրդում
Նախկին պաշտպանության օր
Ընդդիմախոս Հ.Գ. Մնացականյանի կարծիքը
Հ.Գ. Մնացականյան (1.5 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (966 KB)
Ընդդիմախոս Լ.Վ. Բարխուդարյանի կարծիքը
Լ.Վ. Բարխուդարյան (1.14 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Վարժապետյան (698.12 KB)