Մետաղական հանքավայրերի շահագործման բաց եղանակից ստորգետնյա եղանակին անցման տեխնոլոգա-կազմակերպչական արդյունավետ լուծումների մշակումը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործում
ԻԴ.02.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ (281.38 KB)
Ընդդիմախոս Լ.Մանուկյանի կարծիքը
Լ.Մանուկյան (312.66 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Մամյանի կարծիքը
Ս.Մամյան (182.77 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Դ.Պողոսյան (1.12 MB)