Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 10-Ա հրամանը