Ընդերքի ռեսուրսների և դրանց օգտագործման աշխարհագրական գնահատման մեթոդաբանությունը և մեթոդները /Հայաստանի Հանրապետության օրինակով/

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2001

Հաստատված