Պահածոյացված սննդամթերքների նոր արտադրատեսակների արտադրության տեխնոլոգիաների հիմնավորումը

2002
Հաստատված